mistrz aktyw 18 01 Aktywność ruchowa jest nieodłącznym atrybutem życia człowieka. Sprzyja ona rozwojowi organizmu, pomnażaniu i zachowaniu zdrowia. Niestety w coraz większym stopniu u  dzieci i młodzieży występuje tendencja do ograniczania aktywności fizycznej. Uczniowie klasy II realizując projekt gimnazjalny ,,Piękni i zdrowi”

przygotowali  grę planszową ,,Mistrz aktywności fizycznej”, której celem oprócz wspaniałej zabawy , integracji  uczniów miało być zachęcanie do sportowego stylu życia. 11kwietnia zaprosili uczniów klas IV –VII do wspólnego treningu na sali gimnastycznej.