szlak zol 18 01Miejsce pamięci, to coś więcej niż pomnik czy obelisk. To grób lub cmentarz wojenny; nieruchomość lub obiekt budowlany albo jego pozostałości, upamiętniające postaci lub wydarzenia znaczące dla Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności pomnik, krzyż przydrożny, kapliczka, kopiec, inny obiekt lub przedmiot związany z wydarzeniami czy postaciami znaczącymi dla naszego dziedzictwa; w szczególności tablica pamiątkowa.

Odszukajcie w swoim otoczeniu takie miejsca. Być może oprócz zaopiekowania się nim (przez dłuższy czas, a nie w ramach jednorazowej akcji) warto będzie przypomnieć z jakimi wydarzeniami jest związane albo zadbać o odnowienie czy zabezpieczenie terenu wokół. Miejsce pamięci może być także doskonałą inspiracją do dalszych poszukiwań – intelektualnych lub turystycznych.

Opis realizacji:

 Otoczenie opieką miejsca pamięci. Wzgórze Golców widoczne jest z okien budynku naszej szkoły. Pod nim znajduje się cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej (nr 369 okręgu X Limanowa). Nasza młodzież szkolna już dawno podjęła się opieki tego miejsca pamięci. Początkowo czynili to tylko sami harcerze naszej szkoły, a obecnie w zadanie to włączają się wszyscy uczniowie poszczególnych klas, pod kierunkiem swoich wychowawców. Dzieci i młodzież klas podstawowych i gimnazjalnych wykonują drobne prace porządkowe, jak pielenie chwastów na grobach żołnierskich, grabienie liści, zbieranie gałęzi spadających z otaczających cmentarz drzew, czyszczenie nagrobków, usuwanie wypalonych zniczy i zwiędłych kwiatów. Natomiast koszeniem trawy zajmuje się pan konserwator, pracownik naszej szkoły. W 2014 roku nasza szkoła koordynowała gminne obchody 100-lecia Bitwy pod Limanową. Na tę uroczystość zostały zaproszone delegacje ze wszystkich szkół powiatu limanowskiego. Byliśmy dumni, że możemy być współorganizatorami tak wielkiego, lokalnego święta patriotycznego. Z tej okazji zostały zrealizowane trzy projekty uczniowskie związane z tym miejscem historycznym. Są to: „Śladami przeszłości”, „Okruchy pamięci” oraz „Bitwa pod Limanową”. Przygotowując te projekty młodzież poznała historię wydarzeń z czasów I wojny światowej o zasięgu nie tylko światowym, lecz i lokalnym, poznała, jaką rolę odegrali mieszkańcy naszego regionu w czasach walk o wolność narodu polskiego, jak również po zakończeniu działań wojennych, by pozostał trwały ślad dla potomnych. To właśnie dzięki nim ten cmentarz istnieje, gdyż okoliczna ludność zachowała pamięć o bezimiennych bohaterach walk – ktoś podarował ziemię na ten cel, ktoś inny wykonał na początku brzozowe krzyże, które z czasem zmieniono na mosiężne, ktoś wymurował nagrobki. Otoczenie stałą opieką tego miejsca pamięci stało się inspiracją dla dwóch absolwentów naszej szkoły do stworzenia historycznej grupy rekonstrukcyjnej, animatorów żywej historii okresu I wojny światowej. Założyciele tej grupy są również kolekcjonerami wszelkiego rodzaju pamiątek z tamtych czasów. Są oni często gośćmi naszej szkoły, jako prowadzący żywe lekcje historii minionych lat narodu polskiego.

cert bezp szk 19

cert czyste pow 19

cert nie pal 19

cert bieg po zdr 19

cert trzymaj form 19

kubus

Początek strony