ŚWIĘTO SZKOŁY - XI 2017

  100lecie 16 06Niecodzienna uroczystość miała miejsce dnia 17 listopada 2016 r. s Starej Wsi II.

W tamtejszym Zespole Szkół świętowano Jubileusz 100-lecia istnienia szkoły, co było okazją do wspólnego spotkania, wspomnień oraz ukazania wieloletniego dorobku oraz bogatej historii tej placówki.


Uroczystość świętowania pełnego wieku istnienia szkoły rozpoczęła msza św. odprawiona w budynku Zespołu Szkół, której przewodniczył ks. biskup Leszek Leszkiewicz.

Następnie Dyrektor Zespołu Szkół Marek Twaróg w imieniu całej społeczności szkolnej przywitał serdecznie przybyłych gości, wśród których obecni byli m.in.: Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan, Wice Wójt Gminy Limanowa Marian Mąka, Przewodniczący Rady Gminy Limanowa Stanisław Młyński, Radni Powiatu Limanowskiego Stanisław Piegza oraz Stefan Hutek, Radny Gminy Limanowa Bogusław Pazdur, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Edyta Król, Kierownik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Gminy Limanowa Wojciech Korabik, Dyrektor Gminnej Biblioteki w Starej Wsi Jacenty Musial oraz Sołtys Wsi Stara Wieś Wola Ryszard Piszczek. Wśród gości znaleźli sie również :Dariusz Leśniak – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu i  prof. Michał Śliwa były rektor Akademii Pedagogicznej w Krakowie a następnie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (absolwent Szkoły).Z okazji tak pięknego Jubileuszu serdeczne gratulacje na ręce Dyrekcji placówki złożył Wójt Gminy Władysław Pazdan, który podziękował wszystkim osobom, dzięki którym możliwe jest świętowanie tak pięknego Jubileuszu, zarówno tym obecnym jak i nieobecnym, kierując szczególne słowa uznania do osób kierujących placówką na przestrzeni całego wieku. Podkreślił on wielką rolę szkolnictwa, jakie do dnia dzisiejszego odgrywa ogromną rolę we wsi Stara Wieś II, także teraz w dobie następujących zmian i reform edukacji. Wójt Gminy skierował życzenia do Dyrekcji, wszystkich nauczycieli oraz Uczniów i Rodziców  wielu kolejnych lat pełnych sukcesów edukacyjnych, zadowolenia i satysfakcji z pracy i nauki, by kiedyś po latach czas spędzony w szkole w Starej Wsi II był dla nich miłym wspomnieniem.

Z okazji 100-lecia szkoły Samorząd Województwa Małopolskiego przyznał szkole Medal POLONIA MINOR w podziękowaniu za wkład w rozwój oświaty w regionie, kształcenie pokoleń, które przyczyniły się do rozwoju województwa oraz pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców. Medale wręczyła dyrektorowi szkoły Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego - Urszula Nowogórska.

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie przyznał Zespołowi Szkół w Starej Wsi II Zbiorową Odznakę „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej” – odznakę wręczył Prezes Małopolskiego SZS Waldemar Gramek i Wiceprezes - Feliks Piwowar.

Serdeczne gratulacje z okazji Jubileuszu 100-lecia placówki złożyli także: Prezydent RP Andrzej Duda, Posłowie na Sejm RP– Wiesław Jańczyk i Józef Leśniak, Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa, Wojewoda Małopolski – Józef Pilch oraz Starosta Limanowski – Jan Puchała.

W trakcie uroczystości dokonano odsłonięcia Pamiątkowej Tablicy  „W podziękowaniu tym, którzy niestrudzenie tworzyli historię naszej szkoły i sercem, talentem, pracą przyczynili się do jej rozwoju.”

Odsłonięcia dokonał Dariusz Leśniak  Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu oraz rodzice Halina i Bogdan Franczakowie (fundatorzy tablicy).

Odsłonięto również popiersie ks. Stanisława Konarskiego – Patrona Szkoły. W odsłonięcia dokonali  Dariusz Leśniak  Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu oraz  Bugusław Pazdur z córką Martą jako wykonawcy i fundatorzy popiersia – dar od absolwentów z okazji Jubileuszu 100. Lecia Szkoły.

Pamiątkową Tablice i popiersie ks. Stanisława Konarskiego uroczyście poświęcił ks. biskup Leszek Leszkiewicz w obecności uczniów i zaproszonych gości.

Uroczystość 100-lecia placówki była okazją do wręczenia odznaczeń i medali pracownikom szkoły. Medalami Komisji Edukacji Narodowej z okazji 100-lecia szkoły odznaczeni zostali Nauczyciele: Marek Twaróg – dyrektor, Małgorzata Bieda, Jolanta Ciągło, Elżbieta Daniel, Dorota Sewielska oraz Maria Wyżycka. Złote Medale Za Długoletnią Służbę Przyznane przez Prezydenta RP otrzymali: Lucyna Pazdur – wicedyrektor oraz pracownicy obsługi: Elżbieta Wiktorek, Danuta Liszka, Halina Opoka oraz Krystyna Król.

Uroczystości jubileuszowe w Starej Wsi II były okazją nie tylko do przypomnienia historii placówki, ale także do zaprezentowania współczesnych dokonań. W myśl słów Patrona placówki ks. Stanisława Konarskiego Mądrymi bądźcie odbyła się przygotowana przez uczniów uroczysta akademia, a dla ukazania zebranym wieloletniego dorobku szkoły na miejscu odbyły się wystawy towarzyszące : Sto lat szkolnictwa w Starej Wsi II i Konary przyjaźni.  W trakcie trwania uroczystości wyemitowany został także reportaż filmowy z okolicznościowego wydarzenia.

Program  artystyczny na okoliczność Jubileuszu 100-lecia szkoły przygotowali: Wioletta Kurek i ks. Daniel Świątek.

Święto Szkoły w Starej Wsi II

        sw szk 15 51 Raz w roku, niemal każda szkoła, obchodzi swój wyjątkowy dzień - święto swojego patrona. Można zastanawiać się, czy jest to tylko tradycja, na stałe wpisana w wydarzenia szkoły, czy głęboka potrzeba, której świadomi są, odpowiedzialni za wychowanie młodych ludzi, nauczyciele i pedagodzy.  Nastały czasy, kiedy to, jak bodaj nigdy wcześniej, potrzebne są autorytety, i to autorytety silnej osobowości.

Czytaj więcej: Święto Szkoły w Starej Wsi II

Święto Szkoły - 20 listopada 2014 r.

sw szk 14 14„Największym obowiązkiem jest kształcić młodzież
w pierwszym rzędzie na mężów uczciwych,
potem zaś na dobrych obywateli".
                                                      /ks.Stanisław Konarski/

NAGRANIE  Z AKADEMII     

Święto Patrona Szkoły to dzień szczególnie uroczysty dla całej społeczności szkolnej.

Zobacz galerię foto!Święto Szkoły - 20 listopada 2014 r.

ŚWIĘTO SZKOŁY - 20 XI 2013

ks-sw.szk 13 4120 listopada był niezwykłym dniem dla całej społeczności Zespołu Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II . Na doroczne święto szkoły zjechało się mnóstwo gości, wśród nich: wicewójt Gminy Limanowa - pan Franciszek Bieda, dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół – pani Edyta Król,dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi – pan Jacenty Musiał, sołtys wsi -pan Ryszard Piszczek , przewodnicząca Rady Rodziców - pani Anna Pietryga, rodzice uczniów oraz emerytowani nauczyciele.
Punktualnie o godzinie ósmej święto szkoły rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru, odśpiewania hymnu szkoły i mszy świętej. Uroczystości przyświecała "złota myśl" księdza Konarskiego: ,,Niech rozum i roztropność doprowadzi was do mety." Uczniowie przygotowali program artystyczny , który w świetny sposób przekazał prawdy życiowe księdza Stanisława Konarskiego. Młodzi artyści zrobili to w sposób zabawny i pouczający.

Z kolei druga część uroczystości , mająca charakter rozrywkowy, przebiegała pod hasłem: ,,Natura nałożyła na każdego człowieka jako obowiązek staranie o własne zdrowie’’. Ta myśl naszego patrona okazała się być zachętą do rozpoczęcia działań w ramach projektu ,,Starowiejska szkoła zdrowia ci doda”. Uczniowie uczestniczyli w festiwalu piosenki o zdrowiu ,kiermaszu zdrowej żywności oraz balu warzywno-owocowym. 20 listopada przeszedł do historii. Mamy nadzieję, że będzie on dla wszystkich obecnych w tym dniu miłym wspomnieniem.                 Małgorzata Opiela

 

Czytaj więcej: ŚWIĘTO SZKOŁY - 20 XI 2013

HPV 240x400px

nie pal

palenie jest slabe

zywienie

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

trzymaj forme

Początek strony