Prace uczniów wykonane na świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2014/2015

 

Prace naszych uczniów wykonane na świetlicy szkolnej

Konkurs Piosenki Turystycznej

            We wtorek 28 maja 2013r.  w Zespole Szkół w Starej Wsi II odbył się  Konkurs Piosenki Turystycznej. Pomysłodawcami konkursu były: pani M. Piórkowska, pani M. Banach oraz pani J. Szubryt. Ich miłość do wędrówek po Polsce i piosenki turystycznej sprawiły, że narodził się pomył tego przedsięwzięcia. Ponieważ był to pierwszy tego typu konkurs w naszej szkole, brak doświadczenia został zrekompensowany pomysłowością i entuzjazmem.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 7  zespołów z klas III,  IV, V, i VI szkoły podstawowej oraz klasy Ia i IIIa gimnazjum. Każdy zespół wykonał dwie piosenki konkursowe. Muzyczne zmagania oceniało jury w składzie: dyrektor szkoły – pan Marek Twaróg, przewodnicząca Rady Rodziców – pani Anna Pietryga, nauczyciel – pani Małgorzata Bieda oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Justyna Dudek. Oceniano m. in.  walory głosowe, muzykalność,  poczucie rytmu  oraz ogólny wyraz artystyczny prezentowanych utworów. Jury przyznało następujące miejsca:

Kategoria szkoła podstawowa:

I miejsce -  zespół „Panda style” w składzie: Monika Franczak, Sara Hejmej, Patrycja Koza, Kinga Król, Klaudia Pociecha, Karol Wikar i Maciej Śmierciak (kl. VI)

Wykonali utwory: „Stokrotka” i „Bo ja mam tylko jeden świat”

II miejsce – zespół „ Girls of fire” w składzie: Gabriela Filipiak, Aldona Kędroń, Martyna Kędroń (kl. IV) oraz Angelika Czamara(kl. IIIa)

III miejsce – zespół „Stokrotki” w składzie: Gabriela Małucha i Natalia Kędroń (kl. III)

Wyróżnienia otrzymali:

zespół „ Dzikie łabędzie” w składzie: Klaudia Bieda i Aleksandra Starzyk (kl. V)

zespół „ Bieszczadzkie turystki” w składzie: Anna Król i Maria Prędka (kl.IV)

Kategoria gimnazjum:

I miejsce – zespół „Młode harcerki” w składzie: Justyna Biedroń i Stanisława Michałek (kl.Ia)

Wykonały piosenki: „Dym z jałowca” oraz „ Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”

II miejsce – zespół „Seven up” w składzie: Monika Postrożny i Ewelina Szewczyk (kl. Ia)

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że występy naszych uczniów wszystkim się spodobały a piosenka turystyczna stanie się stałym elementem  wycieczek, ognisk i biwaków. 

 

REGULAMIN ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ WSI II

1. Świetlica funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świetlicy szkolnej.

2. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający oraz uczniowie miejscowi zapisani do świetlicy.

3. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne oraz chętni-po lekcjach.


4. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek zgłosić się do świetlicy przed zajęciami i po skończonych zajęciach, czekając na autobus.

 

 

5. Na zajęcia świetlicowe uczniowie zgłaszają się samodzielnie bezpośrednio po dzwonku kończącym przerwę.

6. Zabrania się samodzielnego opuszczania zajęć świetlicowych oraz przebywania w innym miejscu na terenie szkoły bez opieki wychowawcy świetlicy.


7.Uczniowie dojeżdżający, którzy chcą się zwolnić z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę od rodziców. Może to być zwolnienie jednorazowe (z danego dnia) lub stałe , na konkretne dni. Zwolnienie jednorazowe (zał. nr 1) uczeń przedstawia wychowawcy świetlicy. Zwolnienie stałe (zał. nr 2),mające formę prośby do dyrektora szkoły, uczeń zanosi do kancelarii. Kopię tego zwolnienia wraz z podpisem dyrektora szkoły otrzyma wychowawca świetlicy.

a). Zwolnienie z pierwszej lekcji skutkuje:

        - samodzielnym dojazdem do szkoły,

  - możliwością wejścia do szkoły najwcześniej  piętnaście minut  przed  lekcjami.
      

b). Zwolnienie z  ostatniej lekcji skutkuje:

- koniecznością opuszczenia terenu szkoły,

-  samodzielnym powrotem do domu.

Załącznik nr 1

…………………………………....                                            ...................................................

        ( imię i nazwisko rodzica /opiekuna)                                                                                                           (miejscowość, data) 

 

.......................................................

                          (adres)         

 

                                                                          

     Prośba

do Dyrektora
Zespołu Szkół w Starej Wsi II

 

Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego dziecka  ......................................................  

                                 ( imię i nazwisko ucznia)

ucznia klasy ........................ z zajęć świetlicowych w dniu......................  o godzinie ................ 

Ponadto informuję, że biorę pełną odpowiedzialność za jej (jego) przyjazd i powrót ze szkoły.

................................................................

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 (WZÓR)

…………………………………....                                            ...................................................

        ( imię i nazwisko rodzica /opiekuna)                                                                                                           (miejscowość, data) 

 

.......................................................

                          (adres)         

 

 

 

 

Prośba

do Dyrektora
Zespołu Szkół w Starej Wsi II

 

 

         Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwolnienie mojej córki (mojego syna) ............................................................... ucz. klasy ..................... z zajęć świetlicowych
do końca roku szkolnego 2012/2013.

Ponadto informuję, że biorę pełną odpowiedzialność za jej (jego) przyjazd i powrót ze szkoły.

 

 

                                                           ................................................................

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 

 

 

Załącznik nr 3 (WZÓR)

…………………………………....                                            ...................................................

        ( imię i nazwisko rodzica /opiekuna)                                                                                                           (miejscowość, data) 

 

.......................................................

                          (adres)         

 

Prośba

do Dyrektora
Zespołu Szkół w Starej Wsi II

 

 

         Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwolnienie mojej córki (mojego syna) ............................................................... ucz. klasy ..................... z zajęć świetlicowych
 w każdy piątek po zajęciach lekcyjnych w roku szkolnym 2012/2013.

Ponadto informuję, że biorę pełną odpowiedzialność za jej (jego) powrót do domu.

 

 

 

................................................................

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

HPV 240x400px

nie pal

palenie jest slabe

zywienie

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

trzymaj forme

Początek strony