2002r. - "Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii"

Pope LaptopInternet to, zgodnie z oceną Jana Pawła II, wynalazek, którego doniosłość trudno przecenić.  Można go porównać go z takimi przełomowymi wydarzeniami jak wynalezienie druku czy rewolucja przemysłowa. Jest też prawdziwym forum, skupiającym ludzi całego świata. Jako taki jest prawdziwym wzywaniem i szansą dla całego świata jak i dla Kościoła, który powinien wykorzystać jego olbrzymi potencjał do głoszenia prawdy Ewangelii.

Musimy jednak pamiętać, ze sam w sobie jest on tylko narzędziem, które można wykorzystać dobrze lub źle. Aby służył rozwojowi, i co ważne przechodzeniu ze świata wirtualnego do rzeczywistego trzeba uczyć się go właściwe wykorzystywać. Jest szczególnie ważne dla ludzi młodych, którzy traktują internet jako swoje „okno na świat”

Jako niezwykłe źródło informacji internet może stać się środkiem przybliżającym człowieka do prawdy o Bogu.

Papież zwraca jednak uwagę, że korzystanie a tak zaawansowanego środka komunikacji rodzi jednak nieuniknione wyzwania”:

 • Informacje pojawiają się w nim w dużych ilościach ale tylko na chwilę. Koncentruje więc na wydarzeniach ale nie uczy wartości bo szybki prąd informacyjny nie daje w zasadzie czasu na dłuższe zastanowienie się i wyciąganie wniosków.
 • Internet daje informacje szybko o łatwo. Przyzwyczaja nas więc do swoistego wygodnictwa, poszukiwania tego co łatwo dostępne i użyteczne a niekoniecznie dobrze i piękne. Budzi tez niechęć do trudu zdobywania wiedzy (po co się męczyć otwierając encyklopedie, jeśli wszystko znajdę w goglach lub Wikipedii)
 • Korzystanie z internetu sprzyja relatywistycznemu sposobowi myślenia
 • Łatwe nawiązywanie kontaktu i „znajomości” przez internet może stwarzać iluzję nigdy nie jest w stanie w pełni zastąpić rzeczywistych kontaktów z drugim człowiekiem
 • Zamiast sprzyjać wyrównywaniu szans, może pogłębiać jeszcze istniejące podziały na rozwiniętych bogatych i zacofanych biedaków
 • Internet może być wykorzystywany w sposób szkodliwy dla człowieka przez osoby i instytucje zagarniające go do swoich celów a przecież powinien służyć sprawie pokoju.

Na zakończenie papież zadaje ważne pytanie: Dzięki Internetowi na milionach monitorów na naszej planecie pojawiają się miliardy obrazów. Czy z owej galaktyki obrazów i dźwięków wyłoni się twarz Chrystusa i da się słyszeć Jego głos?

 

Pełny tekst orędzia: 2002r. - "Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii"

1994r. - "Telewizja w rodzinie: kryteria właściwego wyboru programów"

Pope LaptopTelewizja, zdaniem Jana Pawła II odegrała chyba najbardziej doniosłą rolę w procesie rozwoju mediów. Dla wielu osób i rodzin stanowi w dalszym ciągu jedno z najpoważniejszych źródeł informacji.

Dlatego właśnie telewizja może  przyczynić się do rozwoju życia rodzinnego, jak i mocno mu szkodzić. Dlatego ważne jest by w związku z działaniem telewizji zostały podjęte następujące działania:

 

 • Rodzice powinni rozważnie korzystać z telewizji i uczyć tego swoje dzieci.
 • Kształtowanie odpowiednich nawyków może nieraz wymagać wyłączenia telewizora i rzeczowej rozmowy.
 • Rodzice powinni być nie tylko biernymi odbiorcami, ale aktywnie wpływającymi na kształt programów, poprzez kontakt z nadawcami. Metodą na to mogłoby być zakładanie odpowiednich stowarzyszeń.
 • Wszyscy pracownicy telewizji mają ważne obowiązki moralne wobec rodziny. Powinni ją strzec unikając wszystkiego co może jej zaszkodzić.
 • W telewizji powinny być podejmowane tematy poważne służące rozwojowi człowieka
 • Każda telewizja powinna wypracować swój kodeks norm etycznych, którym będzie się kierować
 • Należy pamiętać, że każdy kanał telewizyjny nawet prywatny, ze względu na swój wpływ na społeczeństwo jest instytucją użyteczności publicznej.
Czytaj więcej: 1994r. - "Telewizja w rodzinie: kryteria właściwego wyboru programów"

1990r. - "Misja Kościoła w erze komputerów"

Pope LaptopW bardzo optymistycznym i pełnym nadziei tonie Jan Paweł II stwierdza, że nie da się nie zauważyć, że postęp techniczny zmienia oblicze ziemi. Kościół powinien być w tym wszystkim obecny patrząc na ten postęp oczami wiary. Powinniśmy także wykorzystywać to co daje nam współczesna technika. Papież szczególnie docenia i cieszy się rozwojem techniki komputerowej, która może być wspaniałym narzędziem głoszenia nauki Jezusa, które musi zostać dzisiaj wykorzystywane.

Pełny tekst orędzia: 1990r. - "Misja Kościoła w erze komputerów"

1986r. - "Kształtowanie opinii publicznej"

Pope LaptopNa początku Orędzia Papież wyjaśnia czy jest opinia publiczna. Jest wspólny i określony sposób myślenia danej grupy społecznej w określonym miejscu i czasie. Wskazuje na to co ludzie myślą na dany temat. Człowiek bowiem bardzo często przyjmuje za swoje zdanie większości ludzi żyjących wokół. Dotyczy to zwłaszcza ludzi młodych, którzy zazwyczaj nie mają swojego zdania, ale myślą „tak jak wszyscy” To wskazuje na bardzo wielka odpowiedzialność tych wszystkich, którzy wpływają na ego kształt kierując w ten sposób całymi społecznościami.

W dalszej części orędzia Ojciec Święty wskazuje na dziedziny w jakich jest ważne dobre kształtowanie opinii publicznej. Są nimi

 • sprawa wartości ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci
 • wizja rodziny jako nierozerwalnej i płodnej  części społeczeństwa
 • pokój, szacunek i wzajemne zrozumienie między narodami
 • sprawiedliwość społeczna i warunki życia ludzi na całym świecie
 • moralność i religia
 • rola i znaczenie działalności Koscioła

 

Pełny tekst orędzia: 1986r. - "Kształtowanie opinii publicznej"

1985r. - "Środki społecznego przekazu w służbie chrześcijańskiej promocji młodzieży"

Pope LaptopRewolucja techniczna widoczna zwłaszcza w mediach to dzisiaj nie tylko zmiana i udoskonalanie sposobu przekazu, ale również cos co obejmuje cały świat i człowieka. Powinna ona jednak służyć człowiekowi, zwłaszcza młodemu.

Tymczasem, jak zauważa Jan Paweł II, coraz więcej ludzi nie potrafi dzisiaj swobodnie odróżnić dobra od zła bo jest przytłoczona tym co przekazuje nam świat.

Papież zwraca uwagę, że ludzie młodzi nieraz pozostawienie sami przez dorosłych przy telewizorze czy komputerze  są pierwszymi i najważniejszymi odbiorcami mediów. Dla wielu z nich telewizor, radio czy komputer to najważniejsze, a może i jedyne źródło kontaktu z rzeczywistością . Nie tylko zajmują im one wolny czas ale „zmieniają myślenie”.

Wśród zagrożeń jakie mogą się tutaj pojawiać Jan Paweł II szczególnie zwraca uwagę na odzwyczajanie od dialogu, rozmowy, uczyć tymczasowości, odbierać zdolność podejmowania odpowiedzialnych wyborów na całe życie, a także wyłączanie myślenia poprzez bezkrytyczna pogoń za modą.

Wobec tych niebezpieczeństw papież stwierdza po raz kolejny, że przed twórcami mediów  jak i przed rodzicami i wychowawcami staje porywające ale i kolosalne zadanie wychowania do dobrego korzystania z mediów przez młode pokolenie.

 

Pełny tekst orędzia: 1985r. - "Środki społecznego przekazu w służbie chrześcijańskiej promocji młodzieży"

1981r. - "Środki społecznego przekazu w służbie odpowiedzialnej wolności człowieka"

Pope LaptopCzłowiek jest istotą wolną. Ta najważniejsza prawda jest punktem odniesienia, dla Jana Pawła II, który zwraca uwagę, że zachwycając się dzisiejszymi mediami trzeba zapytać, czy respektują one dzisiaj wolność człowieka. Czy o tej wolności pamiętają wszyscy tworzący i przekazujący informację.

Ojciec Święty przestrzega, że niszczy tę wolność obecne w mediach manipulowanie prawdą, lekceważenie sprawiedliwości i miłości, jak również agresywność przekazu widoczna głównie w polityce czy reklamie.

Niszczący wpływ na wolność ma również rozbudzenie seksualne, pornografia, itd.

Ma to szczególny wpływ na ludzi młodych, którzy dopiero uczą się co to znaczy być naprawdę wolnym.

Papież zwraca więc uwagę na wielkie zadanie jakie staje w przed mediami w tej ważnej sprawie.

Pełny tekst orędzia: 1981r. - "Środki społecznego przekazu w służbie odpowiedzialnej wolności człowieka"

1980r. - "Rodzina wobec środków społecznego przekazu"

Pope LaptopPonieważ środki społecznego przekazu zagościły już pod dach praktycznie każdej rodziny, przeto można mówić o poszerzeniu kręgu rodzinnego o sporą grupę goszczących w pewien sposób w naszych domach aktorach, spikerach, dziennikarzach itd. Daje to spore szanse na rozwój, ale może być też źródłem wielu problemów, zwłaszcza wobec przeżywanych  przez współczesną rodzinę wewnętrznych napięć oraz pewną dezorganizację życia rodzinnego.

Media mogą zdaniem papieża pogłębiać te problemy, poprzez

 • przekazywanie zniekształconego obrazu świata i człowieka
 • uczenie bezkrytyczności w przyjmowaniu informacji
 • próby zastąpienia rodziców w wychowaniu dzieci

 Jest to o tyle problem w odniesieniu do dzieci, ponieważ zazwyczaj rodzice interesując się zazwyczaj w jakim środowisku koleżeńskim obraca się ich dziecko mniejsza uwagę przywiązują, z jakich mediów korzysta.

 Media mogą być jednak również źródłem wielkiego ubogacenia poprzez:

 • wzywanie do wzajemnego dialogu
 • poszerzenia zainteresowań
 • umożliwianie udział w ważnych wydarzeniach, także religijnych większej ilości ludzi
 • „zbliżanie serc”

 Warunkiem pozytywnego oddziaływania mediów jest zdaniem papież tak bardziej aktywna postawa rodziców wychowujących siebie i dzieci do aktywności w odbiorze i oceny medialnych treści, jak i uczciwość tych, którzy je tworzą. 

Pełny tekst orędzia1980r. - "Rodzina wobec środków społecznego przekazu"

1979r - "Środki społecznego przekazu w służbie ochrony i rozwoju dziecka w rodzinie i w społeczeństwie"

Pope LaptopMedia w sposób znaczący oddziałują na dziecko, które, które jest wręcz przyciągane przez duży i mały ekran. Jan Paweł II zwraca uwagę, że dziecku należy się zaś największy szacunek, ponieważ jego młoda osobowość jest bardzo podatna na wszelkie kształtowanie. Dlatego też tak na rodzicach, jak na wychowawcach ciąży zadanie troski o młode pokolenie również poprzez naukę odpowiedniego doboru programów i audycji a na ich twórcach obowiązek starania do wspierania dzieci w ich stopniowym wchodzeniu w dorosłe życie. 

Pełny tekst orędzia1979r - "Środki społecznego przekazu w służbie ochrony i rozwoju dziecka w rodzinie i w...

HPV 240x400px

nie pal

palenie jest slabe

zywienie

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

trzymaj forme

Początek strony