Czystość"Jan Paweł II, media i ja" - kilka słów od uczestników projektu

uczestnicy-projektuProjekt edukacyjny Jan Paweł II, media i ja, który odbywał się roku kanonizacji naszego papieża, ma za zadanie oddanie czci naszemu kochanemu Ojcu Świętemu w sposób jaki Jemu z pewnością najbardziej by odpowiadał

Jesteśmy dumni ze świętego papieża Polaka. Wszyscy lepiej lub gorzej znamy jego biografię.  Ale czy doceniamy naprawdę to co pragnął nam przekazać? Czy nie miał racji podczas jednego ze swoich przemówień skierowanych do Polaków kiedy to przerywającym mu ciągle okrzykami  i oklaskami rodakom powiedział: Wy mi nie klaskajcie, wy mnie słuchajcie

Jana Pawła II możemy poznawać w dalszym ciągu, głównie poprzez dzieła jakie nam pozostawił. Tak te literackie  - poezje czy dramaty, jak i wydane przez siebie papieskie dokumenty – encykliki, listy, katechezy czy orędzia  

W niniejszym projekcie usiłowaliśmy zastanowić się nad nauką Jana Pawła II w jednej z bardzo ważnych dziedzin jaka jest sfera mediów.  Szczególne uwagę zwróciliśmy na ukazujące się co roku Orędzia na Światowy dzień Środków Społecznego Przekazu.

Czytaj więcej...

Jan Paweł II, Media i Ja - projekt edukacyjny 2013/2014

logo całe internetGłównym zadaniem naszego projektu edukacyjnego "Jan Paweł II, media i ja" jest wychowanie do odpowiedzialnego i twórczego wykorzystania mediów – prasy, radia, telewizji i internetu w myśl zasad sformułowanych przez Jana Pawła II w jego ukazujących się cyklicznie od roku 1979 do 2005 Orędziach na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Szczegółowy plan projektu został sformułowany i skonstruowany w formie mapy myśli, których uzycie stało się jednym z etapów projektu.

mapa wersja-ostateczna s

Zobacz etapy:

Pożeracze Mózgów - pomocniczy podręcznik projektu

pozeracze sJako pomocniczy podręcznik naszego projektu wybraliśmy książkę POŻERACZE MÓZGÓW braci Marka i Wojciech Wareckich. Książka w niezwykle atrakcyjny sposób podejmuje najważniejsze tematy dotyczące mediów. Robi to w sposób niezwykle atrakcyjnej formie dialogu pomiędzy kilkoma młodymi ludźmi….ubogacając ją szeregiem adresów internetowych prowadzących do ciekawych stron internetowych – filmów i tekstów….

Książkę tę polecamy wszystkim młodym ludziom, którzy chcą bardziej chcą świadomie używać dzisiejszych mediów a nie być tylko zmanipulowanymi przez nie biernymi odbiorcami.

Materiały dotyczące zagrożeń  w mediach zawartych w tej książce i te, które sami odnaleźliśmy w sieci można znaleźć na facebookowej stronie naszego projektu.

Kalendarium życia Jana Pawła II

18 maja 1920 r.

W Wadowicach niedaleko Krakowa, w rodzinie byłego oficera, który został urzędnikiem, z rodziców Karola i Emilii z Kaczorowskich, urodził się Karol Wojtyła. 

1938 r.

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w wadowickim gimnazjum, wraz z ojcem (matka zmarła w 1929 roku) przeniósł się do Krakowa, gdzie podjął studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj więcej...

Twórczość Karola Wojtyły

papiez poeta

 

Jana Pawła II możemy poznawać w dalszym ciągu, głównie poprzez dzieła jakie nam pozostawił. Tak te literackie  - poezje czy dramaty, jak i wydane przez siebie papieskie dokumenty – encykliki, listy, katechezy czy orędzia.

W poniższym opracowaniu bardzo ogólnie pragniemy przedstawić dzieła z zakresu literatury autorstwa. Wiele z nich napisał jeszcze jako Karol Wojtyła = kapłan, filozof, poeta i dramaturg, choć są tutaj tez pozycje, które stworzył już bedąc papieżem..

 

 

Czytaj więcej...

Orędzia Jana Pawła II na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Pope LaptopPonieważ media stanowią ważną część życia człowieka, dlatego bardzo interesują ludzi Kościoła. Między innymi dlatego od 1967 roku do dzisiaj w całym Kościele obchodzony jest Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, na który to dzień co roku papież kieruje swoje orędzie dotyczące konkretnego tematu.

Czynił to też od początku swojego pontyfikatu Jan Paweł II, którego możemy nazwać prawdziwym papieżem mediów. Od samego początku do śmierci był bowiem w mediach  obecny,  dostrzegał ich olbrzymi potencjał, a co za tym idzie szanse i zagrożenia, jakie ze sobą niosą. Jak widać choćby po tytułach kolejnych orędzi, są z jednej strony oficjalnymi dokumentami Kościoła a z drugiej  doskonałymi katechezami dotykającymi konkretnych tematów z jakimi my żyjący w dzisiejszym świecie na co dzień się spotykamy.

 

 

Zobacz tematy:

Młody człowiek w świecie mediów - wyniki ankiety

logo całe internetAby zaobserwować częstotliwość i sposób korzystania a mediów przez naszych rówieśników, a  uczestnicy projektu przeprowadzili wsród uczniów gimnazjum ankietę  zatytułowaną „Młody człowiek w świecie mediów”. 

Ankieta ta miała jednocześnie zdiagnozować świadomość wyzwan (szans i zagrożeń) jakie przed dzisiejszym młodym człowiekiem stawia dzisiaj coraz bardziej zozwiniety technicznie świat środków przekazu.

Analiza tej ankiety z pewnością pozwoli na wyciągnięcie wielu wniosków do dalszej pracy przez uczniów i nauczycieli, zwłaszcza jeśli jej wyniki zestawimy z nauką o mediach jaka pozostawił nam Jan Paweł II, zawartą w analizowanych wczesniej Orędziach na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu 

 

Zobacz wyniki ankiety

Działanie 1 - Audycja radiowa o Św. Janie Pawle II

radioZ okazji Kanonizacji Jana Pawła II uczestnicy projektu przygotowali i nagrali audycję radiową pod tytułem "Jan Paweł II -człowiek dialogu", wykonując jednocześnie jedno z zaplanowanych działań polegających na samodzielnym stworzeniu przekazu medialnego w każdej z możliwych jego dziedzin - w tym przypadku na polu przekazu radiowego.

Zaplanowane wyemitowanie tej audycji poprzez szkolny radiowęzeł nie doszło do skutku ze względu na względy techniczne niezależne od uczestników projektu.

Można jednakże wysłuchać naszej audycji za posrednictwem umieszczonego poniżej odtwarzacza internetowego.

 

Działanie 2 - Banner sprawozdawczy

banner4 sDziałaniem w dziedzinie słowa drukowanego i jednocześnie jednym z elementów prezetacji naszego projektu jest specjalnie przygotowany banner sprawozdawczy. Zawiera on w swej centralnej części mapę myśli - logiczny schemat całości naszego projektu a na krańcach wyjaśnienia i odwołania do poszczególnych jego etapów.

Banner ten, o wymiarach 3 na 2,5 metra został wywieszony na korytarzu naszej szkoły. 

Działanie 3 - Film promujący szkołę

film2

Ponieważ kino, fillm i telewizja stanowią dla nas ważne i bardzo polarne środki przekazu informacji i wartości dlatego też uczestnicy projektu postanowili spóbować swych sił także w roli filmowców.

Efektem naszej pracy jest krótki film, mający za cel promocję naszej szkoły.

 

ZOBACZ FILM
"KOZIOŁEK MATOŁEK NA STAREJ WSI"

Działanie 4 - Strony internetowe

internet

Niniejsza strona internetowa jest miejsce, gdzie opublikowane zostały wszystkie wazne informacje dotyczące założeń, przebiegu i efektów naszego projektu edukacyjnego.

Zapraszamy również na naszą witrynę na Facebook'u, która poświęcona została bardziej szansom i zagrożeniom nieosionym przez media, zebranych głównie na podstawie książki braci Wareckich "POŻERACZE MÓZGÓW" jak również naszych własnych poszukiwań

 

facebook logo-0s http://www.facebook.pl/zs2projekt

Działanie 5 - Kurs Map Myśli

mapa mysli 1Co dzisiejsze media mogą nam dać i do czego zainspirować? Czy można je wykorzystać praktycznie choćby do tak ważnej sprawy jak szybkie i efektywne uczenie się?

Pomocą w tym będzie zainspirowana działaniem choćby internetu metoda Map Myśli – rozwijana  przez Tonego Buzana eksperta od metod szybkiego uczenia się

W toku działania naszego projektu staraliśmy się ćwiczyć tę metodę ale również wykorzystać ją w sposób praktyczny miedzy innymi do stworzenia mapy myśli będącej zasadniczym schematem działania naszego projektu, która została umieszczony na bannerze informacyjnym.

Czytaj więcej...

HPV 240x400px

nie pal

palenie jest slabe

zywienie

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

trzymaj forme

Początek strony