Wita pedagog szkolny - mgr Lucyna Pazdur

Drogi uczniu - zwróć się do mnie gdy:

pedagog

 czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,

 nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,

 masz problemy rodzinne, znajdujesz się  

w trudnej sytuacji materialnej,

masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,

chciałbyś z kimś porozmawiać,

masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić. 

Drogi Rodzicu - zwróć się do mnie gdy:

niepokoi Cię zachowanie dziecka,

chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,

potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,

masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,

szukasz pomocy.

 Możemy porozmawiać:

w poniedziałki i środy  godz. 7:30 – 9:30,       

 czwartki 7: 30 - 8:30.

Moje zasady

Zasada dyskretnej opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.

Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.

Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.

Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.

Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno  w życiu szkolnym, jak i najbliższym środowisku.

Ważne telefony

Młodzieżowy telefon zaufania - 988
Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111
Pomarańczowa linia - 0 801 140 068
Ogólnopolska linia telefoniczna w zakresie informacji i konsultacji dla rodziców pijących alkohol i zażywających inne środki psychoaktywne.
Krakowski Telefon Zaufania - 12 413 71 33
Informacja Toksykologiczna - 12 647 11 05
Telefon Zaufania dla Osób z Problemami Alkoholowymi i ich rodzin - 12 411 60 44
Niebieska linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 0 800 12 00 02

 Ważne serwisy internetowe

Fundacja Dzieci Niczyje

Akademia Bezpiecznego Internetu

Safer Internet

helpline.org.pl

dzieckowsieci.pl

dbi.pl

dyżurnet.pl

sieciaki.pl

HPV 240x400px

nie pal

palenie jest slabe

zywienie

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

trzymaj forme

Początek strony