„BYĆ KUCHARZEM, JAKO ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI”

  by  kucharzem 17 01by  kucharzem 17 02W naszej placówce odbyło, sie spotkanie gimnazjalistów z szefem kuchni panem Jakubem Kasińskim z 15 doświadczeniem zawodowym, zdobywającym wiedzę i umiejętności także we Francji. 

Czytaj więcej: „BYĆ KUCHARZEM, JAKO ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI”

Szkolny Dzień Zawodów

        dz zaw 16 02W szkole był zorganizowany Szkolny Dzień Zawodów, który obejmował:

- spotkanie z lokalnym człowiekiem sukcesu, właścicielem firmy BLACHMIX panem Piotrem Małuchą (absolwentem naszej szkoły),

Czytaj więcej: Szkolny Dzień Zawodów

Nowe zawody

     zawodyOd 1 września 2015r. technika kształcą w czterech nowych zawodach: technik urządzeń dźwigowych, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik przemysłu mody oraz technik lotniskowych służb operacyjnych. Zasadnicze szkoły zawodowe natomiast w dwóch nowych zawodach: mechanik motocyklowy oraz przetwórca ryb.

Festiwal Zawodów w Małopolsce

Uczniowie klasy III gimnazjum: Łyszczarz Dominik, Piórkowska Magdalena, Tokarczyk Michał, Wojak Łukasz i Wojcieszczak Dawid  uczestniczyli w Targach Edukacyjnych w Krakowie. Tam zapoznali się z ofertami szkó ł ponadgimnazjalnych,  szkół policealnych oraz szkół wyższych cywilnych i wojskowych, nie tylko z Małopolski jak również zagranicznych. Zainteresowanie festiwalem było ogromne, spotkało się tam ok.2 tyś. uczniów.

 

Plan

PLAN DZIAŁAŃ DORADZTWA ZAWODOWEGO

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W STAREJ WSI II

Lp

Zadania

Metoda

Osoby odpowiedzialne/osoby prowadzące

Termin

1.

Zapoznanie Rady Pedagogicznej z Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego.

Prelekcja

Pedagog szkolny

IX 2013

2.

Zapoznanie z programem rodziców.

Pogadanka

Wychowawcy

IX 2013

3.

Pedagogizacja rodziców w zakresie zawodoznawstwa:

1) Poznaj swoje dziecko, jego potrzeby

i zainteresowania

2) Informacja dla rodziców o szkołach i lokalnym rynku pracy

Warsztaty

Warsztaty

Pedagog poradni psychologiczno – pedagogicznej

Doradca zawodowy PUP

XI 2013

III 2014

4.

Co wiem o sobie? – Moje słabe i mocne strony.

Ankieta/ test

Pedagog szkolny

X 2013

5.

Zajęcia zawodoznawcze dla uczniów:

1)Poznaj samego siebie.

2)Jak radzić sobie ze stresem.

3)Moja przyszłość- kim chce być?

4)Poznajemy zawody

5)Lokalny rynek pracy

Warsztaty

Warsztaty

Warsztaty

Warsztaty,

spotkania z przedstawicielami zawodów

Warsztaty,

wykład

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

Psycholog poradni psych-pedagogicznej

Wychowawcy klas

Bibliotekarz

Doradca zawodowy

Doradca zawodowy

PUP

I półrocze

2013/2014

II półrocze

2013/2014

6.

Oferty edukacyjne szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Dni otwarte w szkołach, spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych,

Udział w targach szkół pond gimnazjalnych

Wychowawcy,

Pedagog szkolny.

II – V 2014

7.

Gromadzenie i udostępnienie informatorów edukacyjnych i zawodowych uczniom i rodzicom. Szkolna „Tablica zawodoznawcza”.

Gazetka informacyjna.

Teczka zawodoznawcza.

Pedagog szkolny,

bibliotekarz

Cały rok

8.

Zapoznanie uczniów z zasadami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Wykład,

warsztaty

Pedagog szkolny,

Nauczyciel informatyki,

wychowawca

V – VI 2014

Działania zawodoznawcze realizowane na różnych przedmiotach.

Lp

Przedmiot

Zadanie

Termin realizacji

1.

Język polski

Pisanie CV, życiorysu, podania i listu motywacyjnego.

Wg planu

2.

Języki obce

Nazwy zawodów – słowniczek.

Wg planu

3.

Informatyka

Wzory pism urzędowych (redagowanie dokumentów)

Wg planu

4.

Wos

Bezrobocie.

Wg planu

Strona 1 z 2

HPV 240x400px

nie pal

palenie jest slabe

zywienie

czyste powietrze

szkola prom bezp

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

trzymaj forme

Początek strony