Dzień Nauczyciela 2014

 Dziś życzeń wiele – to dla Was – Nauczyciele!

            Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II to czas szczególny. Wdzięczni uczniowie kierują do wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły serdeczne życzenia sukcesów w pracy, pomyślności w życiu osobistym, cierpliwości i satysfakcji z własnych dokonań.

            Z tej okazji 13 października 2014r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel. Prowadzące imprezę – uczennice Ewelina Opiela i Martyna Kędroń – przewodniczące Samorządów Uczniowskich w szkole podstawowej i gimnazjum powitały w imieniu uczniów wszystkich, którzy przybyli, aby wspólnie świętować Dzień Edukacji Narodowej. Wśród gości znaleźli się m.in.: wójt Gminy Limanowa – pan Władysław Pazdan, dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół – pani Edyta Król oraz rodzice wraz z przewodniczącą Rady Rodziców – panią Anną Górką.

             Miłym momentem tego spotkania były przemówienia dyrektora oraz gości, którzy przekazali nauczycielom wyrazy wdzięczności i podziękowania za codzienną pracę oraz trud i poświęcenie.

            Po oficjalnej części uroczystości nadszedł czas na przedstawienie artystyczne, które zostało zorganizowane przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Program odwoływał się do greckiego mitu o stworzeniu świata. W podobny sposób opisano... stworzenie szkoły. Narrator (uczeń Marcin Duchnik), przebrany za Homera, kolejno wymieniał wszystkie postacie powołane przez Pierwsze Bóstwo. Były to osoby symbolizujące nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz innych pracowników szkoły. Całą uroczystość umilał nam występ szkolnego chóru. Śpiewem i słowem uczniowie pragnęli wyrazić wdzięczność i szacunek dla swoich nauczycieli.

            Nad całością imprezy czuwały panie Maria Wyżycka i Marzena Piórkowska – opiekunki Samorządu Uczniowskiego gimnazjum i szkoły podstawowej. Podziękowania należą się też pani Joannie Dutce za oprawę muzyczną oraz naszemu księdzu Danielowi Świątkowi za obsługę sprzętu nagłaśniającego.

                                                                                                             Marzena Piórkowska

 

Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...
Dzień Nauczycie...

HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z RODZICAMI

HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2014/2015

Lp

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina

1.

Dyrektor mgr Marek TWARÓG

poniedziałek

8:00 – 12:00

2.

mgr Marzena BANACH

piątek

8:15 – 9:00

3.

mgr Małgorzata BIEDA

środa

11:00 – 11:45

4.

mgr Wiesława BORUTA

         poniedziałek

piątek

9:20 – 10:05

11:15 – 12:00

5.

mgr Jolanta CIĄGŁO

wtorek

12:30 – 13:00

6.

mgr Elżbieta DANIEL

środa

8:25 – 9:10

7.

mgr Joanna DUTKA

poniedziałek

11:00 – 11:30

8.

mgr Barbara FRĄCZEK

wtorek

14:05 – 14:55

9.

mgr Wiesława HALAT

piątek

12:15 – 13:00

10.

mgr Joanna JANIK-KITA

wtorek

9:20 – 10:05

11.

mgr Beata KUNA

środa

7:30 – 8:15

12.

mgr Wioletta KUREK

czwartek

15:30 – 16:30

13.

mgr Maria MŁYNARCZYK

wtorek

8:15 – 9:10

14.

mgr Małgorzata OPIELA

środa

12:15 – 13:00

15.

mgr Lucyna PAZDUR

czwartek

9:00 – 11:00

16.

mgr Marzena PIÓRKOWSKA

piątek

9:20 – 10:05

17.

mgr Katarzyna POTONIEC

środa

13:00 – 13:30

18.

mgr Danuta RANOSZ

wtorek

14:05 – 14:50

19.

mgr Dorota SEWIELSKA

wtorek

7:30 – 8:15

20.

mgr Halina STANISŁAWCZYK

poniedziałek

10:15 – 11:00

21.

ks .mgr Daniel ŚWIĄTEK

czwartek

13:00 – 13:30

22.

mgr Barbara WRONA

poniedziałek

11:15 – 12:00

23.

mgr Maria WYŻYCKA

wtorek

9:20 – 10:05

 

zajęcia pozalekcyjne

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015.

nr lekcji

godz.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1

7:30-8:15

Koło polonist. IIIPG

Koło matemat. IVSP

Terapia pedagog. I PG

Zaj.dyd-wyr.z mat VISP

Zaj.z ark.egz.mat.VISP

Zaj.dyd-wyr.j.pol.VISP

Terapia pedagog.IVSP

koło matematyczne IIPG dz.

Koło polonist. /Zaj.dyd – wyr. VSP

koło matematyczne III PG chł.

 koło matematyczne V SP

2

8:25-9:10

   

Koło polonist. IIPG

   

3

9:20-10:05

         

4

10:15-11:00

Koło matemat. IIISP

       

5

11:15-12:00

Zajęcia dyd-wyr.IIISP

Kolo plastyczne IISP

Terapia pedagog.IISP

Zajęcia dyd-wyr. IISP

Terapia pedagog.IISP

 

Zaj. dla ucz. zdol. IIISP

6

12:15-13:00

Terapia pedagog.IISP

Zaj. Dyd-wyr. ISP

Terapia pedagog.ISP

SKS IIISP

Terapia pedagog.VISP

Terapia pedagog.IISP

 

7

13:10-13:55

Terapia pedagog.IPG Terapia pedagog.VISP

koło matemat. I PG

Terapia pedagog.IPG

zajęcia dodatkowe z matemat. II PG chł.

 koło matemat. III PG dz.

Terapia pedagog.IIPG

Kolo j. ang. VISP

Zaj.dyd-wyr.j. pol. IVSP

zajęcia wyrównawcze z matemat. V SP

8

14:05-14:50

Terapia ped.IV,VSP

Terapia pedagog.IIPG

Koło miłośn. Książki

SKS PG

zajęcia wyrównawcze z matemat. I PG

Koło j. ang. VSP

Terapia pedagog.IIIPG

Terapia pedagog.IPG

Terapia pedagog. IIIPG

Koło historyczne IIIPG

Terapia pedagog. IIIPG

zajęcia wyrówawcze z matemat. III PG

9

15:00-15:45

Terapia pedagog.IIIPG

Koło historyczne IIIPG

SKS PG

Koło j. ang. IIIPG

Koło j. ang. IPG

SKS PG

SKS SP i PG

SKN z Fizyki ( co 2 tyg.)

Grupa teatr. HYDRA

 

10

15:55-16:40

SKS PG

SKS PG

SKS SP

SKN z Fizyki ( co 2 tyg.)

Grupa teatr. HYDRA

 

Wyjazd do kina Sokół

OGŁOSZENIE

Samorząd Uczniowski

organizuje

dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum

wyjazd do kina Sokół w Nowym Sączu

na wyjątkowy filmpt. „Mary's Land. Ziemia Maryi”,

dnia 1 października 2014 r. na godzinę 1200.

Cena biletu 11 złotych + koszty przejazdu, razem 20 złotych.

Wyjazd od budynku szkoły - godzina 1100, powrót – godzina 1500.

Zgłoszenia prosimy kierować do:

Klasa VI – Aldona Kędroń

Klasa IA – Aleksandra Starzyk

Klasa II i III gimnazjum – Natalia Kordeczka

Pielgrzymka do Sanktuarium M.B.B w Limanowej

pielgrzymka.14Zgodnie ze tradycją, 16 września, społeczność naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym, wzięła udział w obchodach tygodniowego Wielkiego Odpustu w Saktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

Na godzinę 9.00 przybyliśmy wszyscy do limanowskiej Bazyliki, wspólnie z uczniami i nauczycielami ZSS nr 1 w Limanowej, wziąć udział we Mszy Świętej, sprawowanej przez księży katechetów tych dwóch szkół - Ks. Janusza Psonaka i Ks. Daniel Świątka.

 

Strona 1 z 8

czyste powietrze

szkola prom bezp

civis et patria

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

trzymaj forme

Początek strony