Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Aktualny plan zajęć na rok szkolny 2014/2015 znajduje się w odpowiedniej zakładce.

Informujemy, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkół w Starej Wsi II odbędzie się w dniu 01 września 2014 r. (tj. poniedziałek) o godz. 800.

1. 800 - Msza św. (sala gimnastyczna)

2. 900 - akademia na rozpoczęcie roku szkolnego

3. ok. 1000 - spotkanie z wychowawcami

Dowóz uczniów z Siekierczyny:

740 - Siekierczyna II - Stara Wieś II

1100 - Stara Wies II - Siekierczyna II

 

WYPRAWKA 2014 !

Informujemy, że wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej będą przyjmowane w sekretariacie szkoły do dnia 10 września 2014 r.

W tym roku szkolnym program "WYPRAWKA" obejmuje dzieci z klas: II SP, III SP i VI SP.

Warunkiem otrzymania wyprawki dla dziecka jest poprawnie wypełniony i złożony wniosek w wyżej wymienionym terminie wraz z niezbędymi załącznikami (zaświadczenie o dochodach netto, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku - dotyczy osób zatrudnionych, zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna  bez prawa do zasiłku lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego (kserokopia), decyzja o przyznaniu zasiłku stałego i okresowego z GOPS (kserokopia), decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku, a także zasiłku pielęgnacyjnego (kserokopia),

oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego - dochód z 1 ha przeliczeniowego = 250,00 zł., oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej).
Dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 539,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć również dowód zakupu podręczników dla dziecka (faktura)!

Wykaz podręczniów na rok szkolny 2014/2015

Poniżej znajduje się aktualny wykaz podręczników
dla poszczególnych klas
na rok szkolny 2014/2015

Klasa VI - Szkoła Podstawowa

Zajęcia edukacyjne

Autor podręcznika

Tytuł podręcz.

Wydawca

Numer dopuszcz.

język polski

Marlena Derlukiewicz

 

 

 

 

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

"Słowa na start!" 
podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej;

 

"Słowa na start!" podręcznik do kształcenia językowego dla klasy szóstej szkoły podstawowejcz.I i II;

 

Zeszyt ucznia 6 Słowa na start

Nowa Era

338/5/2014

 

 

 

 

 

338/6/2014

historia i społeczeństwo

Grzegorz Wojciechowski

"Wczoraj i dziś cz. I i cz. II" + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

443/3/2014

muzyka

R. Rataj, 
W. Sołtysiak

Klucz do muzyki cz.II

WSiP S.A.

17/01

język angielski

Jenny Dooley,
Virginia Evans

"Starland 2"

podręczniki + ćw iczenia

EGIS

 

231/2/2010

matematyka

Helena Lewicka Marianna Kowalczyk

"Matematyka wokół nas" + ćwiczenia 1 i 2"

WSiP

275/3/2014/z1

przyroda

Joanna Stawarz Feliks Szlajfer Hanna Kowalczyk

"Tajemnice przyrody" + zeszyt cwiczeń cz.1 i 2

Nowa Era

 

informatyka

Grażyna Koba

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasy IV-VI

MIGRA Sp. z o.o. Wrocław

373/2011

religia

 

"Wierzę w Kościół""

GAUDIUM Lublin

 

Klasa V - Szkoła Podstawowa

Zajęcia edukacyjne

Autor podręcznika

Tytuł podręcz.

Wydawca

Numer dopuszcz.

język polski

Marlena Derlukiewicz

 

 

 

 

Anna Wojciechowska Agnieszka Marcinkiewicz

"Słowa na start!" podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy V

"Słowa na start!" podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami dla klasy piątej szkoły podstawowej cz.I i II;

 

Nowa Era

338/4/2013;

 

 

 

 

 

338/3/2013

historia i społeczeństwo

Grzegorz Wojciechowski

"Wczoraj i dziś" Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

443/2/2013

plastyka

J. Lukas

K.Onak

"Do dzieła"
Plastyka 4-6

Nowa Era

423/1/2012

muzyka

Urszula Smoczyńska, K. Jakubczak - Drążek

"Klucz do muzyki" cz.I

WSiP S.A.

27/00

język angielski

Jenny Dooley,
Virginia Evans

"Starland1"

"Starland 2"

podręczniki i ćwiczenia

EGIS

231/1/2009

231/2/2010

 

 

matematyka

Helena Lewicka

Marianna Kowalczyk

"Matematyka wokół nas." podręcznik + zeszyty ćwiczeń

WSiP

275/2/2010

przyroda

J.Ślusarczyk, R. Kozik, Feliks Szlajfer

"Tajemnice przyrody" zeszyt ćwiczeń część 1 i 2

NOWA ERA

43/08

zajęcia komputerowe

Grażyna Koba

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasy IV - VI - podręcznik z klasy IV (nie kupujemy)

MIGRA Sp. z o.o. Wrocław

373/2011

zajęcia techniczne

Lech Łabecki

Marta Łabecka

"Jak to działa"dodatki do podręcznika "Niezbędnik rowerzysty" płyta CD "Rysunek techniczny" - podręczniki z kl. IV (nie kupujemy)

NOWA ERA

 295/2010

religia

ks. Waldemar Janiga

"Wierzę w Boga"

Lublin: Gaudium

AZ-22-01/10-LU-2/13

Strona 1 z 7

szkola prom bezp

civis et patria

dobrze zaprojektowana

odblaksowa szkola

trzymaj forme

Początek strony